logo.jpg

UPS системи за резервно електрозахранване

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5

Фирма "ТЕХНОЕК" ЕООД град София предлага UPS системи на ниски цени. Тези системи осигуряват защита от проблеми в електрозахранващата мрежа, токови удари, къси съединения, а също така и продължаване на работата на даденото устройство, при прекъсване на захранващото напрежение.

Предлаганите продукти са в две основни категории:

Видове непрекъсваеми захранвания.

UPS устройствата са базирани на различна схомотехника, като започнем от най-елементарната включваща акумулатори и инвертор изработващ правоъгълно изходно напрежение, до скъпи централизирани системи с мощности надхвърлящи 100KW и генериращи изключително качествено захранващо синусоидално напрежение. За разграничаване на различните UPS устройства и тяхното квалифициране се е погрижил отдавана известния стандарт EN50091 на ЕС за непрекъсваемите токозахранващи устройства (и все още широко използван от производителите), според който UPS-ите се делят на три основни групи.

Какъв е нашият съвет?

Информационните технологии се развиват с невероятна скорост, но електро захранването им, по същество, си остава непроменено. Проблемите с електричеството са една от основните причини за принудителното бездействие на сървъри и персонални компютри, така че си струва да се помисли и за този тип защита. Впишете разходите за това в графата „задължителни", иначе рискувате един ден да се окажете в ситуация, когато най-ценното ви електронно оборудване е в принудителен престой.