Дизел генератори

HIMOINSA, Испания, производител на дизелгенератори, газ и ко-генератори

CGM, Италия, производител на дизелгенератори, газ и ко-генератори

АJ POWER Ltd., Великобритания, производител на дизелгенератори

TRIO, Турция, производител на дизелгенератори.

UPS системи

Предлаганите продукти са в две основни категории:

  • динамични UPS системи с мощност до 1000kVA, производител Piller Power Systems GmbH, Германия;
  • статични UPS системи с мощност от 1 до 800kVA, производител G Tec, Италия.

Газ генератори

HIMOINSA, Испания, производител на дизелгенератори, газ и ко-генератори

CGM, Италия, производител на дизелгенератори, газ и ко-генератори