Фирмата ни разполага с 5 екипа техници, оборудвани с високопроходими автомобили , в градовете София и Варна, с които покрива цялата територия на България.

Времето за реакция при съобщение за настъпила повреда е не повече от 4 часа.

Осигурени са денонощни телефони за приемане на сигнали за повреди и консултации.

Гаранционния срок на доставеното и монтирано оборудване е минимум 24 месеца.

Фирмата ни осигурява и влага оригинални консумативи и резервни части за доставеното оборудване.